Meist


üld

Meie eesmärk on kasutada väga väärtuslikke looduslikke materjale. Keskendume põhuplaadi propageerimisele ja sellest KODUDE ehitamisele.

Ökoloogilistest materjalidest  ehitamine ei ole kulukam  kuid kindlasti on lõpptulemus palju enam meie tervist ja raha säästev kui senised traditsioonilised ehitusmaterjalidest majad.

Sertifikaat – Usaldusväärne ettevõte

 

 

 

Mikko

Põhk ja selle oluliselt asjatundlikum kasutamine on mind huvitanud paar viimast aastat. Olin inimeseks, kes teisteski põhu vastu huvi äratas ja käimasolevas ettevõtmisse kaasa lööma õhutas.

Minu ülesandeks ettevõttes on finantside asjatundlik juhtimine. Klientidena võite minu poole pöörduda ka rahastamisvõimaluste otsimiseks – nn väikelaenud, liisimine jne.

Sertifikaat – MIKKO SELG

 

Germo visiitkaart

Olen tegelenud ehitamisega, eelkõige vanade hoonete renoveerimisega, juba alates 2006. aastast. Oma tugevuseks pean üldehituse erialal õpitu kohest praktiseerimist reaalses elus. Vaatamata noorusele pakuvad mulle ehitamine üldiselt ja põhuga seotud lahendused erilist huvi just oma uudse lähenemise tõttu.

Minu eesmärk on leida kliendile parim lahendus – seda ideest parima teostuseni. Lisaks aitan klientidel leida parimad arhitektuurilised lahendused, kus tagatud nii säästlik mõtteviis kui nägus välimus.

Sertifikaat – GERMO KARRO

 

Piia

Minu kutsumuseks on töö inimestega, kellel väiksemad võimalused. Uurinud viimasel aastal põhjalikult põhuplaadi omadusi ja selle kasutamise võimalusi, olen veendunud, et selle kasutamine võimaldab soetada oma kodu palju enamatel ja mis peamine ka hilisemalt hoonet säästlikult majandada.

Minu ülesandeks ettevõttes on töö suurklientidega, sh riigi- ja omavalitsusasutustega, kellega üheskoos leida võimalusi (rahastuskanaleid) säästlike hoonete ja hoonete komplekside väljaarendamiseks, sh olemasolevate hoonete renoveerimisel.

 

 

merka

 

Sünnitus- ja raseduspuhkusel.