MEIST

Ettevõte Kodu Kuubis asutati aastal 2014, kui saime põhuplaadi maaletoomisõiguse Baltikumis ja Skandinaavias. Sellest ajast alates oleme leidnud palju mõttekaaslasi ja maailmavaateliselt sarnaste hoiakutega toredaid inimesi, kelle kodudest nüüd ka põhuplaati võib leida.

Soovime tõsta inimeste teadlikkust loodulike ehitusmaterjalide kasutamise kasulikkuse vallas ning oma klientidele tagada tervisliku ja parima võimaliku koduse mikrokliima. Usume, et just põhuplaadi kasutamine konstruktsioonides aitab meil selle eesmärgi ka saavutada.

 

MISSIOON JA VISIOON

Kodu Kuubis missiooniks on eelkõige põhuplaadist KODUDE ehitamine ja looduslike ehitusmaterjalide kasutamise propageerimine.

Meie Visioon on, et aastaks 2030 on vähemalt iga viiekümnes uus eramu ehitatud põhuplaadist.

 

PAKUTAVAD TEENUSED

Elumajade projekteerimine ja ehitamine põhuplaadist:

 • Üksikelamud
 • Paarismajad
 • Ridaelamud
 • Kortermajad

Väikeehitiste projekteerimine ja ehitamine põhuplaadist:

 • suve- ja aiamajad
 • abihooned - saun, kuur, garaaž, kelder jm
 • kala- ja/või jahimehe majakesed

Avalike hoonete projekteerimine ja ehitamine põhuplaadist

 • lasteaiad
 • koolid
 • kohalike omavalitsuste hooned
 • noortekeskused

Helistuudiote ehitamine

Hoonete renoveerimine

Olemasolevate seinade heliisoleerimine

Hoonete lisasoojustamine

Vaheseinade ja -lagede uuendamine, parendamine ja lisamine

 

KOLLEKTIIV

 

Germo Karro, Tegevjuht

Olen tegelenud ehitamisega, eelkõige vanade hoonete renoveerimisega, juba alates 2006. aastast. Oma tugevuseks pean üldehituse erialal õpitu kohest praktiseerimist reaalses elus. Vaatamata noorusele pakuvad mulle ehitamine üldiselt ja põhuga seotud lahendused erilist huvi just oma uudse lähenemise tõttu.
Minu eesmärk on leida kliendile parim lahendus - seda ideest parima teostuseni. Lisaks aitan klientidel leida parimad arhitektuurilised lahendused, millega on tagatud nii säästlik mõtteviis kui nägus välimus.

 

Mikko Selg, Juhatuse liige

Põhk ja selle asjatundlik kasutamine on mind huvitanud aastast 2013. Olin inimeseks, kes teisteski põhu vastu huvi äratas ja käesolevasse ettevõtmisse kaasa lööma õhutas. Minu ülesandeks ettevõttes on finantside asjatundlik juhtimine. Klientidena võite minu poole pöörduda ka rahastamisvõimaluste otsimiseks – nn väikelaenud, liisimine jne.

 

Piia Karro-Selg, Juhatuse liige

Minu kutsumuseks on töö väiksemate finantsiliste võimalustega inimestega. Olen uurinud põhuplaadi omadusi ja selle kasutamisvõimalusi ning olen veendunud, et selle kasutamine ehituses võimaldab soetada oma kodu palju enamatel ja mis peamine, hilisemalt hoonet ka säästlikult majandada. Minu ülesandeks ettevõttes on töö suurklientidega, sh riigi- ja omavalitsusasutustega, kellega üheskoos leida võimalusi (rahastuskanaleid) säästlike hoonete ja hoonekomplekside väljaarendamiseks, sh olemasolevate hoonete renoveerimiseks.

 

Mery-Ly Karro, Juhiabi, Turundusjuht

Põhuplaat ja Kodu Kuubis on Eesti turul värsked. Mina töötan võimalustega viia teadmine põhuplaadist võimalikult paljude inimesteni - sealjuures töötades ka igapäevaste juhtimisalaste küsimustega. Kui sul on ettepanekuid meie töö edendamiseks või üldiseid küsimusi ettevõtte ja põhuplaadi kohta, siis võta minuga ühendust.

 

Helen Uueni, Raamatupidaja
Minu ülesandeks meie kollektiivis on tagada raamatupidamise korrektsus ja järjel hoidmine. Minu jaoks on oluline, et kõik laekumised ja arvete tasumine toimuks õigeaegselt, sest ei kliendid ega meie ei ole rahul kui finantsvahendid õigel ajal valel kontol asuvad. Asjade õigeaegse teostusega tagame usalduse ja meelerahu kõikidele osapooltele.

 

Toivo Marus, Janek Palmi
Meie oleme Kodu Kuubis ehitusspetsialistid ja koos töötades tagame paberile joonestatud majade realiseerimise silmaga nähtavasse ja käega katsutavasse vormi. Meie kollektiivse oskustepagasi toel püstitame konstruktsioonid, lahendame eriosad ja anname lõpptootele apetiitse välimuse. Klientidega suheldes oleme alati viisakad, abivalmid ja kaasamõtlevad.