Teenused

Põhuplaadist ehitatud elumajad ja teised hooned on:

  • Energiasäästlikud ehk pikemas perspetiivis hoiate kõvasti raha kokku;
  • Tervislikud ehk kasutatav materjal reguleerib iseseisvalt elukeskonda – niiskust, soojust;
  • Projekteeritud vastavalt tellija vajadustele ehk kasutusel on arhitektuursed erilahendused.

Väikeehitiste projekteerimine ja ehitamine põhuplaadist

  • Suve-/aiamajad jne
  • Abihooned – saun, kuur, garaaž, kelder jne
  • Isemajandavad ökohooned – nn kala- ja/või jahimehe majakesed jne

Elumajade projekteerimine ja ehitamine põhuplaadist – keldrist katusekonstruktsioonini .

Tootmishoonete projekteerimine ja ehitamine põhuplaadist – garaažid, laohooned jpm.

Hoonete renoveerimine

  • Palkseinte heliisoleerimine
  • Hoonete lisasoojustamine
  • Vaheseinte ja –lagede uuendamine ja lisamine
  • Helistuudiote väljaehitamine