Põhust ehitamine Miks küll? Võib ka küsida, miks mitte? Siiski teen lühikese kirjelduse põhust ehitamise ajaloost. Põhu ajalugu Läbi sajandite, õigemini küll läbi aastatuhandete või läbi kogu inimkonna ajaloo on kasutatud ehitamiseks käepäraseid ehitusmateriale. Ehituseks sobivaid materiale koguti elu sunnil nende hulgast, mis võtta olid. Seega piirdub valik nende materialidega, […]

Põhust ehitamine -Lihtne ja säästlik


Mida arvesse võtta kui soovite madala energiatarbega maja? Küsimusele ei ole ilus küsimusega vastata, siiski küsin täpsustuseks: mida eeltoodud küsimusega mõeldakse? Kas maja tarbib energiat? Tegelikult ei lähe ju ühelgi majal mingit energiat vaja. Energiat tarbivad maja elanikud oma mugavustsoonis olemiseks. Energiat kulub rohkem kahel juhul: 1. Kui soovitakse talvel […]

Madala energiatarbega maja


Kuidas suhtuvad närilised või kitsed põhuplaati? Aus vastus on, et mitte kuidagi! Põhuplaadil ja põhul on sarnasuste hulk väga piiratud. Tõsi, plaadi tooraine on põhk. Aga tootmisprotsessi käigus kuumutatakse põhku ja pressitakse teda väga kõrgel rõhul. Seda protsessi nimetatakse ekstrudeerimiseks. Mis toimub põhuga töötlemise käigus: 1. Põhk, õigemini selles olevad […]

Energiatõhus ehitusmaterjal- Kuidas suhtuvad närilised või kitsed põhuplaati?